Kevätkokous 30.1.2016

Tervetuloa seuran kevätkokoukseen 30.1.2016!

Rastihaukkojen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 30.1. 2016 klo 12 Aurinkolahden peruskoululla liikuntasalissa. Osoite Iiluodonpiha 1; Helsinki.

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
  • Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
  • Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus
  • Esitetään tilintarkastajien lausunto vuoden 2015 tileistä
  • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
  • Käsitellään muu asianomaisessa järjestyksessä vireille pannut asiat
  • Kokouksen päätös

 

Ennen kokousta kahvakuulajumppa klo 11-12; kokouksen jälkeen normaali sählyvuoro jatkuu klo 13 asti.

Hallitus

Jaa tämä: