Rastihaukat ry kevätkokous lauantaina 11.2. klo 12

Tervetuloa seuran kevätkokoukseen 11.2.2017!

Rastihaukat ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 11.2. 2017 klo 12 Aurinkolahden peruskoululla liikuntasalissa. Osoite Iiluodonpiha 1; Helsinki.

Kokouksen avaus

·         Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

·         Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut

·         Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus

·         Esitetään tilintarkastajien lausunto vuoden 2016 tileistä

·         Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

·         Käsitellään muu asianomaisessa järjestyksessä vireille pannut asiat

·         Kokouksen päätös

 

Ennen kokousta jumppa klo 11-12; kokouksen jälkeen normaali sählyvuoro jatkuu klo 13 asti.

Hallitus

Jaa tämä: